Gullviverallyt logga

ANSLAGSTAVLA

OFFICIELL ANSLAGSTAVLA FÖR GULLVIVERALLYT 2024


Här nedan återfinns officiella dokument som berör kappseglingen Gullviverallyt Etapp 1 Framflyttad start📄


Etapp 1 Ny startlinje📄


Etapp 1 Uppskjuten start📄


Etapp 2 Fastställd K och T📄


Etapp 3 Uppskjuten och framflyttad start📄


Etapp 4 Fastställd K och T📄 

Protester / Gottgörelse

Vi använder oss av "Racing Rules of Sailing" för att skapa och behandla protester

Inbjudan

Inbjudan Gullviverallyt 2024


Skepparförsäkran

Fylls i av skeppare senast före kappseglingBanbeskrivning

Banbeskrivning ochDeltagare

Deltagarlistor fullständigt SRS-tal och i segelnummerordning

Program och Seglingsföreskrifter

Program och  Gullviverallyts seglingsföreskrifter

Startlistor

SRS Startlista, respittabell och förklaring till startprocedur