Gullviverallyt logga

OFFICIELL ANSLAGSTAVLA FÖR GULLVIVERALLYT 2023


Här nedan återfinns officiella dokument som berör kappseglingen Gullviverallyt 

 

Nu kan du inte längre göra korrigeringar i din anmälan på egen hand.

Vill du göra korrigeringar i din anmäla behöver du kontakta stina@gullviverallyt.se

 

Ändring i seglingsföring kan göras fram till kl. 21.00 söndagen den14 maj. Du behöver också fylla i Skepparförsäkran före kappseglingen.Nyhet! Vi har ett fint lotteripris som vi lottar ut på Biskopsön. Delta på en segelbåt på Azorerna i höst, läs mer under våra sponsorer


ANSLAGSTAVLA

Protester / Gottgörelse

Använd följande blankett vid protest/ansökan om gottgörelse.

Inbjudan

Inbjudan Gullviverallyt 2023


Deltagare

Deltagarlistor fullständigt SRS-tal och i segelnummerordning

Skepparförsäkran

Fylls i av skeppare senast före kappseglingStartlistor

SRS Startlista, respittabell och förklaring till startprocedur

Program och Seglingsföreskrifter

Program och  Gullviverallyts seglingsföreskrifter

Bana

Banbeskrivning och

Planerade Start- och mållinjer