Gullviverallyt logga

Etapp 3: Lökholmen - Biskopsön/Bullerön

 

Gullviverallyts tredje etapp är kanske den finaste av dem alla. Här går kappseglingen längs ytterkanten av skärgården ner till Kalken för att sedan vika av inomskärs igen. Etapp 3 har två olika alternativa bansträckor efter Kalken beroende på val av natthamn. Den huvudsakliga natthamnen och därmed bansträckning är till Biskopsö (nedan röd bana). Alternativet Bullerö (orange bana) används bara ifall det kommer vara hårda nordostliga vindar under natten. Om ingenting sägs senast på skepparmötet på Lökholmen så är det altervativ Biskopsö som gäller. 

Alternativ Biskopsö:

BanbeskrivningStart: Mellan Korsö och Björkö enligt skiss

R1: N rod prick N Korsökobben

R2: O Korsöhalsen

R3: O och S Svängens kasunfyr

R4: N lysbojen Ådan

R5: V Stora Hästskär

R6: N och O Lilla Hästskär

R7: O Kalken

R8: V Långviksskär

Mål: NV om Oxkobb (nära Oxkobb) enligt skiss

Detaljerade start/mål - platser och rundningar


OBS! Kordinaterna och pilarna nedan är ungefärliga och syftar till att visualisera och lokalisera de olika rundningarna. Banan bestäms av banbeskrivningen ovan.

Start

59° 17.453' N 18° 57.199' E

 

Rundning 1 - N rödprick N Korsökobben

59° 17.481' N 18° 58.005' E

 

Rundning 2 - O Korsöhalsen

59° 17.150' N 18° 58.332' E

 

Rundning 3 - O och S Svängens kasunfyr

59° 16.196' N 18° 58.466' E

 

Rundning 4 - N lysbojen Ådan

59° 16.035' N 18° 54.335' E

 

Rundning 5 - V Stora Hästskär

59° 15.580' N 18° 52.849' E

 

Rundning 6 - N och O Lilla Hästskär

59° 15.377' N 18° 52.828' E

 

Rundning 7 - O Kalken

59° 11.383' N 18° 53.657' E

 

Rundning 8 (alt. Biskopsö) - V Långviksskär

59° 9.235' N 18° 47.689' E

 

Mål (alt. Biskopsö)

59° 6.671' N 18° 44.185' E