Gullviverallyt

Gullviverallyt 2020 är inställt

Start Corona Nyheter Om Gullviverallyt Sponsorer Resultat Kontakta oss Om hemsidan

Inbjudan:

Gullviverallyt är en kappsegling som passar alla - även familjer!. För 45:e året i rad går den familjevänliga succén Gullviverallyt, en eskaderkappsegling i fyra dagar under Kristi Himmelfärdshelgen.

Under dagarna står kappseglingen i centrum. För att göra det mer intressant att kappsegla med familjen som besättning finns ett speciellt vandringspris för bästa familjebåt. Väl i hamn ändras atmosfären från tävling till en härlig sammanhållning bland båtarna med mycket eftersnack och bortförklaringar. Varje kväll är det prisutdelning både för kappseglingen och för barnens egen frågetävling under dagarna. Kvällarna fortsätter med trevlig gemensam samvaro och tipspromenader, men höjdpunkten är lördagens räkfest.

Ladda ner Inbjudan som PDF här:

Etapper

Dag Klockan K Start Mål
Torsdag 10:00 Getfoten - Vaxholm Gränholmen - Gällnö
Fredag 10:00 Gränholmen - Gällnö Lökholmen - Sandhamn
Lördag 10:00 Lökholmen - Sandhamn Koxviken - Biskopsö alt. Bullerö
Söndag 10:00 Koxviken - Biskopsö alt. Bullerö Grisselholmen - Ingaröfjärden

Anslagstavlan

Anslagstavlan återfinns på gullviverallyts hemsida, www.gullviverallyt.se

Regler

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S och Appendix T samt SRS reglerna. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer vara tillgängliga på Gullviverallyts hemsida, cirka en vecka innan kappseglingen. Eventuella ändringar anslås på den officiella anslagstavlan. Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

Klass SRS

enligt SRS regler. Gullviverallyt kan ha två klasser för totalplaceringen; en klass SRS kölbåtar och en klass SRS flerskrovsbåtar, men det förutsätter att det är minst 3 deltagande båtar i varje klass. Båt som inte finns med i SRS tabellen för 2020 måste ha SRS-mätbrev för att få delta. Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS). OBS att ingen av Gullviverallyts klasser tillåter att en båt kappseglar med ett SRS-tal för shorthandedkappsegling, SRSs tal.

Poängberäkning

Slutplaceringen i Gullviverallyt avgörs i första hand av summan av varje etapps korrigerade placering och i andra hand av den totala korrigerade seglade tiden. Båtar som inte fullföljer alla etapper kommer att få sista placering + 1 för de etapper där inget resultat föreligger. Ingen delsegling får räknas bort. För de priser som utdelas för en delsegling avgör ordningen i mål, där samtliga båtar räknas tillsammans oavsett klass.

Anmälan

görs via formulär på hemsidan, www.gullviverallyt.se som öppnas 18 feb ca kl. 06:30. Nytt för i år är att du kan redan i förhand registrera dina uppgifter i lugn och ro så att din anmälan går snabbare när anmälningstillfället öppnas. Efter förregistreringen erhåller du en kod i ett mejl som du måste spara och använda vid den riktiga anmälan.

Båt med undanvindsegel i båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet måste anmäla vilken segelföring som planeras för Gullviverallyt. En eventuell ändring av segelföring måste anmälas senast den 18 maj kl. 21.00 för att få SRS-talet justerat. Om en deltagare lyckas anmäla sig efter denna tidpunkt kommer denne att få ett respittal med undanvindssegel.

Policy

Vi samlar bara in uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra tävlingen samt anhöriginformation av säkerhetsskäl. Dessa uppgifter kommer inte sparas till nästkommande år.

Deltagarantal

Deltagarantalet är begränsat till 110 st båtar.: Anmälningsordning på hemsidan styr turordningen under förutsättning att betalning sker inom fem bankdagar från anmälningsdatum.

Anmälningstid

Sista anmälningsdag 25 april.

Kostnad

Total kostnad, är 1200 kr för Gullviverallyt som består av 200 kr i anmälningsavgift och 1000 kr för landsaktiviteter och hamnavgifter. Inbetalningen sker i första hand till Gullviverallyts Swish nummer 123 147 31 72, har ni inte swish så använder ni NBS bankgiro 5399-9918, ange som meddelande GULLVI + löpnummer som du får när du anmäler dig via hemsidan. I avgiften ingår kostnaderna för hamnavgifter, festligheterna och tilltugg i hamnarna.

Efteranmälan mot dubbel avgift

Återbud

Vid återbud som inkommer till vårt tävlingskansli senast den 25 april, återbetalas hela avgiften. Vid återbud som inkommer senast den 4 maj, återbetalas halva anmälningsavgiften. Vid senare återbud sker ingen återbetalning.

Kompletterande seglingsföreskrifter

Kompletterande seglingsföreskrifter och deltagarförteckning kommer att kunna laddas ner från gullviverallyts hemsida ca 1 vecka innan tävlingen.

Skepparmöte och tävlingsexpidition

Skepparmöte och tävlingsexpidition hålls på Getfoten torsdag den 21 maj kl. 09.00. Tävlingsexpeditionen på Getfoten är öppen torsdagen den 21 maj, kl. 08.00-08.45, där du erhåller de gula och gröna banden.
OBS! Varje skeppare skall fylla i Skepparförsäkran via ett webbformulär senast 18 maj.

Begränsningar

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. Antal personer ombord ska framgå av Skepparförsäkran och eventuell variation av antalet under kappseglingens dagar ska tydligt framgå av Skepparförsäkran. Förändringar från antal uppgivna i Skepparförsäkran får inte ändras utan skriftlig information till kappseglingskommittén. Rätt till ändringar förbehålls.

Säkerhet

Tävlingsledningen har rätt att neka båt av säkerhets eller andra skäl. Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Alla båtar skall ha fungerande VHF radio som både kan sända och ta emot. Gullviverallyts anropskanal är kanal 72. Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

Sponsorer

till våra prisbord är alltid ett mycket välkommet och uppskattat inslag. Vi välkomnar därför alla sponsorer att höra av sig till Christoph Vejde, som är prisansvarig, på tfn: 070-676 05 67 eller epost: cristoph@gullviverallyt.se.

Upplysningar

Upplysningar; via hemsidan, tävlingsledare Kristina Tidner mobil 070-6366888 eller epost stina@gullviverallyt.se.

Täby den 9 feburari 2020

Kristina Tidner

Tävlingsledare