Gullviverallyt 30 maj - 2 juni 2019

Home Nyheter Om Gullviverallyt Inbjudan Sponsorer Resultat Tävlingsprogram Kontakta oss Om hemsidan Tips för anmälan
Snow

Tips inför anmälan

Här nedan finns lite viktig information för anmälan

Klicka på titlarna under för att komma direkt till informationen

När öppnar anmälan?
Hur anmäler jag mig?
Hämta uppgifter från tidigre år
Klubbtillhörighet
Behöver jag mätbrev?
Flygande segel
Skicka anmälan
Turordningen
Visa anmälningar
Se/ändra min anmälan
Betalning
Avhopp och återbetalning

När öppnar anmälan?

Hemsidan www.gullviverallyt.se öppnas 19 februari lockan 06:30 för anmälningar. När klockan på hemskärmen tickat ner til 0d 0h 0m 0s visas en länk som går direkt till anmälan


Hur anmäler jag mig?

Anmälan kan endast göras via formulär på hemsidan. Klicka på "Anmälan 2019". Du kommer till en sida med kortfattade anvisningar. Nertill finns länkar "Hämta dina uppgifter från tidigare år" resp "Anmälan ny".


Hämta uppgifter från tidigre år

Du som varit med något av de tre senaste åren kan hämta uppgifter från tidigare år genom att söka på båtnamn. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Om båten inte hittas eller du inte deltagit under 2016-2018, välj "Anmälan ny". Vi samlar bara in uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra tävlingen. Dina båt- och kontaktuppgifter kommer vi att spara i tre år för att underlätta vid din anmälan nästkommande år. Vill du inte att vi efter genomförd segling sparar dina uppgifter kan du mejla till admin@gullviverallyt.se


Klubbtillhörighet

Seglaren måste tillhöra någon klubb som är ansluten till Svenska seglarförbundet, därför måste du uppge klubbtillhörighet. Det görs genom att söka i listan som innehåller alla klubbar i Stockholms Seglarförbund. Om din klubb inte finns med kan du för 150 kr bli medlem i arrangörsklubben Viggbyholms Segelsällskap (VhSS). Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 69 66 53-5. Om din klubb tillhör ett annat distrikt kan du ange klubbens namn i "Övriga upplysningar".


Behöver jag mätbrev?

Båtar som inte finns med i SRS-tabell för köl- respektive flerskrovsbåtar måste skaffa mätbrev. Även båtar som finns med kan välja att skaffa SRS-mätbrev i hopp om att få lägre SRS-tal. När ditt mätbrev är klart komplettera anmälan med mätbrevsreferensen.


Flygande segel

Båt med flygande segel måste anmäla vilken segelföring som planeras för Gullvivreallyt. En eventuell ändring av segelföring måste anmälas senast den 27 maj kl 21.00 för att få SRS-talet justerat.


Skicka anmälan

Du har fyllt i formuläret så fullständigt som möjligt. Det är dags att verkställa. Är du osäker går det att avbryta genom att klicka på avbryt. Det går också att ändra uppgifter senare. Uppgifterna skickas iväg först när du klickar på knappen "Skicka", som visas när du kommer till sista delen i anmälan. När din anmälan registrerats får den ett löpnummer. Du får också ett mail med att din anmälan är registrerad och där i står ditt löpnummer, men också ditt lösenord för att redigera anmälan..


Turordningen

Deltagarantalet är begränsat till 110 st båtar. För anmälningar till Gullvirallyt 2019 gäller följande:
Anmälningsordning på hemsidan styr turordningen under förutsättning att betalning registreras inom fem bankdagar från anmälningsdatumet. Vid försenad betalning räknas anmälan som gjord fem bankdagar före den dag betalningen registrerats.
Räkna med det kan bli fördröjning i redovisning av turordning. Betalning sker till Näsbyvikens Båtsällskaps kansli. Kansliet kommer inte att vara bemannat under sportlovet. Därför kan OK för betalning tidigast redovisas under vecka 10.


Visa anmälningar

Klickar på länken Visa anmälningar för att se anmälningarna för Gullviverallyt 2019. För varje anmälan visas en rad med följande uppgifter: löpnr, båtnamn, båttyp och segelnr. Genom att klicka på titlarna för kolummerna (löpnr, båtnamn, båttyp och segelnr) så kan du sortera tabellen i ordning. När bealningarna är genomförda kommer ok_status fyllas i.


Se/ändra min anmälan

För att se registrerade uppgifter i din anmälan klicka på länken "Se/ändra uppgifter". Logga in med löpnummer och det lösenord du fått mailat till dig vid anmälan. Du kan avbryta utan att ändra någonting genom att klicka på "Tillbaka" i formuläret. När ditt mätbrev är klart skriv in mätbrevsreferensen. Om du ändrar någon uppgift skall du klicka på "skicka". Ändringar går att göra på hemsidan fram till 27 maj som är samma som sista anmälningsdag. Om svenska tecken å ä ö inte visas korrekt i din webläsare så ändra inställning Visa - teckenkodning.


Betalning

Total kostnad för deltagare i Gullviverallyt är 1200 kr, bestående av 200 kr i anmälningsavgift och 1000 kr för landsaktiviteter och hamnavgifter. Anmälan är giltig först när hela avgiften betalts. Betalningen sker i första hand till Gullviverallyts Swish, nummer 123 147 31 72, har du inte Swish så använd NBS bankgiro 5399-9918 (Obs! tidigare PG-nummer har upphört), ange som meddelande GULLVI + löpnummer som du får när du anmäler dig via hemsidan. Har du missat att notera löpnumret, titta i listan som visas när du klickar på "Visa inkomna anmälningar"


Avhopp och återbetalning

Om du har fått en plats (=OK) och senare vet att du inte kommer att kunna delta så är vi tacksamma om du meddelar detta till stina@gullviverallyt.se så fort du vet. Senaste anmälningsdatum & sista återbetalning full avgift 3 maj. Senaste återbetalning halv avgift 12 maj.