Deltagarinformation


Nu finns all information tillgängligt som du behöver för att kunna delta i tävlingen, dock inte SRS startlista. Då många båtar saknar mätbrev i dagsläget, så visar vi just nu endast en version av deltagarlistan.


Ladda ner och ta med informationen. Skepparförsäkran som du fyller i via webbformulär vill vi ha i fylld senast 7 maj.


<p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4" href="tilldeltagarna.pdf"><b><i>Till deltagarna</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4" href="Program18.pdf"><b><i>Program</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i>Deltagarförteckning</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4" href="seglingsforeskrifter.pdf"><b><i>Seglingsföreskrifter</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i> Bana</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i>Deltagarförteckning<br>blir tillgängliga först senare</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i><a href="DeltagareSRS-ordning.pdf" target="_top">Deltagarförteckning i SRS(Start)-ordning</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i><a href="SRS-tal3decimaler.pdf" target="_top">SRS-tal 3 decimaler Segelnr-ordning</a></i></b></font></p>

Till deltagarna

Program

Deltagarförteckning-segelnummerordning

Deltagarförteckning-startordning

Seglingsföreskrifter

Skepparförsäkran

När skall jag starta

Respittabell

Bana

Planerade start och målplatser

<p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i><a href="SRS-Starttal_flerskrov.doc" target="_top">Flerskrovsbåtar SRS-Starttal</a></i></b></font></p> <p align="left"><font face="Verdana" color="#FF0000" size= "4"><b><i> Hamnskisser som pdf-fil 1.3 MB</a></i></b></font></p>