Gullviverallyts hemsida

Våra ambitioner med denna hemsida är att underlätta vid anmälan till Gullviverallyt, samt att erhålla aktuell information i samband med kappseglingen som går av stapeln under Kristi himmelsfärdshelgen.

Under perioden juni till december är inte hemsidan uppdaterad.