GULLVIVERALLYT     10 - 13 maj 2018   Ladda ner inbjudan.pdf

Gullviverallyt är en kappsegling som passar alla - även familjer!. För 43:a året i rad går den familjevänliga succén Gullviverallyt, en eskaderkappsegling i fyra dagar under Kristi Himmelfärdshelgen.

Under dagarna står kappseglingen i centrum. För att göra det mer intressant att kappsegla med familjen som besättning finns ett speciellt vandringspris för bästa familjebåt. Väl i hamn ändras atmosfären från tävling till en härlig sammanhållning bland båtarna med mycket eftersnack och bortförklaringar. Varje kväll är det prisutdelning både för kappseglingen och för barnens egen frågetävling under dagarna. Kvällarna fortsätter med trevlig gemensam samvaro och tipspromenader, men höjdpunkten är lördagens räkfest.

Vhss NBS SSB logotype

Arrangörer:       Viggbyholms Segelsällskap (VhSS) och Näsbyvikens Båtsällskap (NBS)
Medarrangör:    Segelsällskapet Brunnsviken. (SSB)

Etapper

Dag

Klockan K

Start

Mål

10 maj

10.00

Getfoten/syd Vaxholm

Gränholmen, Gällnö

11 maj

10.00

Gränholmen

Lökholmen, Sandhamn

12 maj

10.00

Lökholmen

Koxviken, Biskopsö alt Bullerö

13 maj

10.00

Biskopsö

Grisselholmen, Ingaröfjärden

Regler. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer skickas ut till deltagarna per epost samt på den officiella anslagstavlan placerad ombord på Tucana. Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

Klass SRS enligt SRS regler. Gullviverallyt kan ha två klasser för totalplaceringen; en klass SRS kölbåtar och en klass SRS flerskrovsbåtar, men det förutsätter att det är minst 3 deltagande båtar i varje klass. Båt som inte finns med i SRS tabellen för 2018 måste ha SRS-mätbrev för att få delta. Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).

Poängberäkning. Slutplaceringen i Gullviverallyt avgörs i första hand av summan av varje etapps korrigerade placering och i andra hand av den totala korrigerade seglade tiden. Seglingsföreskrifterna kommer att föreskriva att ingen delsegling får räknas bort. För de priser som utdelas för en delsegling avgör ordningen i mål, där samtliga båtar räknas tillsammans oavsett klass.       

Anmälangörs via formulär på hemsidan, www.gullviverallyt.se. Du som varit med något av de tre senaste åren kan hämta tidigare uppgifter. Gå gärna igenom uppgifterna och ändra där det behövs. Ange båttyp och vissa andra uppgifter på anmälningsformuläret på hemsidan. Båt med undanvindsegel i båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet måste anmäla vilken segelföring som planeras för Gullviverallyt. En eventuell ändring av segelföring måste anmälas senast den 7 maj kl. 21.00 för att få SRS-talet justerat. Om en deltagare lyckas anmäla sig efter denna tidpunkt kommer denne att få ett respittal med undanvindssegel.
Vi samlar bara in uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra tävlingen samt anhöriginformation av säkerhetsskäl. Dina båt- och kontaktuppgifter kommer vi att spara i tre år för att underlätta vid din anmälan nästkommande år. Vill du inte att vi efter genomförd segling sparar dina uppgifter kan du mejla till admin@gullviverallyt.se

Deltagarantalet är begränsat till 110 st båtar.: Anmälningsordning på hemsidan styr turordningen under förutsättning att betalning sker inom fem bankdagar från anmälningsdatum.

Anmälningstid. Sista anmälningsdag 20 april.

Total kostnad, är 1200 kr för Gullviverallyt som består av 200 kr i anmälningsavgift och 1000 kr för landsaktiviteter och hamnavgifter. Inbetalning sker i första hand till Gullviverallyts Swish nummer 123 147 31 72, har ni inte Swish så använder ni NBS bankgiro 5399-9918 (Obs! tidigare PG-nummer finns inte längre), ange som meddelande GULLVI + löpnummer som du får när du anmäler dig via hemsidan. I avgiften ingår kostnaderna för hamnavgifter, festligheterna och tilltugg i hamnarna.
Efteranmälan mot dubbel avgift.

Återbud. Vid återbud som inkommer till vårt tävlingskansli senast 20 april, återbetalas hela avgiften. Vid återbud som inkommer senast den 30 april, återbetalas halva anmälningsavgiften. Vid senare återbud sker ingen återbetalning.

Seglingsföreskrifter och deltagarförteckning kommer att kunna laddas ner från gullviverallyts hemsida ca 1 vecka innan tävlingen.

Skepparmöte hålls på Getfoten torsdag den 10 maj kl 09.00. Registrering ska göras före start antingen via epost eller på tävlingsexpeditionen senast 2018-05-10 kl 0845.
Tävlingsexpeditionen på Getfoten är öppen torsdagen den 10 maj. kl. 08.00-08.45, där du erhåller de gula och gröna banden.

Begränsningar och förbehåll. En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Rätt till ändringar förbehålls.

SäkerhetVarje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Alla båtar skall ha fungerande VHF radio som både kan sända och ta emot. Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

Sponsorer till våra prisbord är alltid ett välkommet och uppskattat inslag. Vi välkomnar därför alla sponsorer att höra av sig till Christoph Vejde, som är prisansvarig, på tfn 070-676 05 67 eller via epost christoph@gullviverallyt.se.

Upplysningar; via hemsidan, tävlingsledare Kristina Tidner mobil 070-6366888 eller epost stina@gullviverallyt.se.

Täby den 22 januari 2018

Kristina Tidner
Tävlingsledare